PC-Market Lite – prosta wersja programu do programowania kas

PC-Market Lite to uproszczona wersja programu PC-Market, która umożliwia programowanie kasy fiskalnej, proste zarządzanie wykazem towarów oraz odbieranie i raportowanie sprzedaży z kasy. PC-Market Lite to również bezproblemowa możliwość przejścia do wersji pełnej PC-Market (za dopłatą różnicy ceny) z zachowaniem swojej bazy towarowej oraz innych danych zapisanych w bazie programu.

PC-Market Lite - możliwości programu:

  • obsługa karty towarów (uproszczona karta towaru, tylko niezbędne elementy)
  • eksport do kasy
  • import sprzedaży z kasy
  • opcjonalnie możliwość obsługi i sprzedaży na drukarce fiskalnej
  • raporty sprzedaży na kasach (predefiniowane i uproszczone)
  • kilka prostych przycisków na ekranie (dodaj towar, edytuj towar, wyślij na kasy, odbierz sprzedaż z kasy, raport)
  • możliwość obejrzenia demo pełnej wersji PC-Market, kompleksowego programu do obsługi sklepu
  • instalator uproszczony i predefiniowany.